header banner
Default

Daar is nuwe teorieë dat die regering van die Verenigde State Bitcoin besit


Onlangs was op Crypto Insiders te lezen over een een wel heel bijzondere theorie. Deze theorie meent namelijk dat Bitcoin (BTC) is ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency, ook wel NSA. Nu zegt Nic Carter, een bekende Bitcoin onderzoeker, dat hij deze theorie gelooft.

Nic Carter, een bekende Bitcoin (BTC) voorstander, heeft nogmaals zijn steun uitgesproken voor een wel heel bijzondere theorie. Deze theorie meent namelijk dat Bitcoin is ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency, ook wel NSA. Hoe steekt deze theorie in elkaar, en zou dit echt mogelijk zijn?

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Bitcoin ontworpen door NSA?

VIDEO: Verjaardag bitcoin whitepaper | PlanB: Nieuwe fase BTC start morgen | Crypto nieuws vandaag | #981
BLOX

Het hele Bitcoin-NSA verhaal begint in 1996. Toen verscheen er een artikel van de NSA waarin wordt gesproken over elektronisch geld en cryptografie. Dit artikel heette “How to Make a Mint: The Cryptography of Anonymous Electronic Cash”. Het artikel bediscussieert een Bitcoin-achtig systeem waarmee mensen anonieme betalingen kunnen uitvoeren.

Carter gelooft dat dit NSA onderzoek en Bitcoin zeker gelinkt zijn aan elkaar. Hij zegt hier het volgende over:

“Ik geloof dit eigenlijk wel. Ik noem het de ‘Bitcoin lab lek hypothese.’ Ik denk dat het een intern onderzoeksproject was waarbij een onderzoeker heeft gedacht dat het te goed was om niks mee te doen en vervolgens ervoor koos om het in het geheim vrij te geven.”

Men vraagt zich af of dit betekent dat de Amerikaanse overheid in feite in het geheim Bitcoin controleert. Maar zo werkt het niet, meent Carter. 

“Dit betekent overigens niet dat de Amerikaanse overheid in het geheim alle Satoshi munten controleert. In mijn versie van deze theorie deed de onderzoeker dit zonder toestemming van de NSA en koos ervoor de munten achter te laten om zijn anonimiteit te beschermen.”

Bitcoin bedenker Satoshi Nakamoto

VIDEO: WATCH BEFORE TOMORROW (Fed Meeting)!! Bitcoin News Today & Ethereum Price Prediction!
Crypto World

Zoals je wellicht wel weet is Satoshi Nakamoto de pseudoniem van de bedenker van Bitcoin. Kort na de lancering van het Bitcoin netwerk verdween hij voorgoed van de radar. Volgens on-chain data zou Nakamoto nog wel ongeveer 1,1 miljoen BTC in bezit hebben.

Matthew Pines van cyberveiligheid bedrijf Krebs Stamos denkt niet dat de NSA Bitcoin heeft gelanceerd, maar wel dat er banden zijn tussen beide:

“Ik denk dat Satoshi (of op z’n minst mensen met wie hij/zij samenwerkte) banden had met de NSA. Maar ik denk niet dat Bitcoin of de white paper van Bitcoin officieel van de NSA zijn.”

Zonder twijfel is het een interessante theorie. Helaas zullen we moeten accepteren dat we waarschijnlijk nooit de waarheid zullen achterhalen achter Bitcoin en diens bedenker Satoshi Nakamoto.

Sources


Article information

Author: Christine Bell

Last Updated: 1698778804

Views: 1102

Rating: 4.2 / 5 (70 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christine Bell

Birthday: 1998-07-31

Address: 3597 Bolton Walks Suite 537, West Lisabury, AR 23376

Phone: +4360814921370681

Job: Article Writer

Hobby: Yoga, Role-Playing Games, Gardening, Skiing, Sewing, Meditation, Survival Skills

Introduction: My name is Christine Bell, I am a spirited, multicolored, dedicated, unwavering, irreplaceable, venturesome, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.