header banner
Default

Hij was een Harvard-student die een razendsnelle carrière maakte en liet zich niet intimideren: de aanklager die Trump ondersteunt


Table of Contents

  Jack Smith (rechts) leidt het onderzoek naar oud-president Donald Trump (links) — © AFP, Reuters

  Een ervaren rot, en een harde bijter. Een man die geen tijd te verliezen heeft, maar niet houdt van de spotlights. Wie is Jack Smith, de man die het federale onderzoek naar Donald Trump en diens twijfelachtige behandeling van geheime overheidsdocumenten leidt?

  Jef Van Hoofstat

  Bron: New York Times, The Washington Post, CNN, BBC

  Sources


  Article information

  Author: Tony Shea

  Last Updated: 1704326882

  Views: 1743

  Rating: 4.3 / 5 (30 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tony Shea

  Birthday: 1929-05-25

  Address: 220 Foster Falls Suite 039, Wilkinsonshire, WY 63141

  Phone: +3771870597001677

  Job: Article Writer

  Hobby: Card Collecting, Quilting, Wine Tasting, Dancing, Rock Climbing, Skydiving, Magic Tricks

  Introduction: My name is Tony Shea, I am a spirited, resolute, unswerving, unguarded, candid, variegated, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.