header banner
Default

Het is de moeite waard om de straatversiering in Hei en Boeicop te bekijken


Table of Contents

  HEI- EN BOEICOP - Eens in de 5 jaar is er een feestweek in het dorp Hei- en Boeicop.

  Tijdens de feestweek, die als thema boeken en films heeft, is er voor jong en oud van alles te beleven.

  Met de auto, lopend of op de fiets kun je bijvoorbeeld genieten van de versieringen die er in de straten zijn aangebracht. In het donker ziet de straatversiering er zelfs sprookjesachtig uit.

  De feestweek duurt tot en met zaterdag 19 augustus.

  Sources


  Article information

  Author: Zachary Bridges

  Last Updated: 1698794162

  Views: 895

  Rating: 4.8 / 5 (69 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Zachary Bridges

  Birthday: 1978-04-14

  Address: 142 Hansen Lake, Lake Sarah, OK 12171

  Phone: +4694456660476177

  Job: Article Writer

  Hobby: Gardening, Archery, Reading, Hiking, Role-Playing Games, Orienteering, Beer Brewing

  Introduction: My name is Zachary Bridges, I am a skilled, treasured, venturesome, exquisite, dedicated, unwavering, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.