header banner
Default

Hamas haalde een enorme hoeveelheid crypto op voor een terroristische aanval


Crypto en blockchain zijn enorme innovaties waar de hele wereld baat bij kan hebben. Helaas hebben criminele organisaties er ook baat bij. Zo ook terroristische organisaties zoals Hamas, die miljoenen ophaalden met behulp van crypto.

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

Terroristen gefinancierd met crypto

VIDEO:

Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van gegevens van Israëlische autoriteiten en blockchain-analysedienst BitOK uit het Israëlische Tel Aviv. De terrorismeorganisaties Hamas tussen augustus 2021 en juni 2023 naar schatting 41 miljoen dollar in cryptocurrencies opgehaald.

Hamas was hoofdverantwoordelijke voor de raketaanvallen op Israël, die afgelopen zaterdag begonnen. Hierna schoten aanverwante organisaties Hamas te hulp. Verschillende steden in het binnenland kwamen onder vuur te liggen, en Hamas nam zelfs gijzelaars mee terug naar de Gazastrook.

Terroristen van de Palestinian Islamic Jihad (PIJ) hebben zich op zaterdag bij Hamas gevoegd. Volgens WSJ zijn toen 900 Israëlische burgers gedood, en nog eens 100 burgers zijn ontvoerd.

De PIJ en het Libanese Hezbollah hebben ook significante bedragen ontvangen. De PIJ haalde zo’n 93 miljoen dollar op, en zou meer dan 12 miljoen dollar naar het aanverwante Hezbollah hebben gestuurd. Met name de stablecoin USDT wordt veel gebruikt. Dat betekent dat de bearmarkt van vorig jaar weinig impact zal hebben gehad op de waarde van de oorlogskas.

Advertisement

Crypto handig gereedschap in oorlogen

VIDEO:

Helaas is het niet de eerste keer dat terroristen slim gebruik maken van crypto. In 2020 legde de FBI beslag op een flink aantal crypto wallets van ISIS, Al-Qaeda en Hamas. Ook gebruikt het Russische leger crypto in de oorlog tegen Oekraïne. Naar verluidt zou de huurlingenorganisatie Wagner Group hier ook bij betrokken zijn.

De overheid van Israël heeft na de verrassingsaanvallen afgelopen weekend officieel de oorlog verklaard aan Hamas. Ook heeft de lokale crypto-industrie een humanitair hulpfonds opgezet, waarmee je cryptocurrencies kunt doneren.

Gelukkig voor het westen staat wetshandhavers ook niet stil. Cyberbeveiligingsteams van de Israëlische politie hebben bijna 200 walletadressen van Hamas op Binance laten bevriezen. Om hoeveel geld het precies gaat is niet duidelijk.

Sources


Article information

Author: Olivia Taylor

Last Updated: 1698459481

Views: 1231

Rating: 4.1 / 5 (53 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Olivia Taylor

Birthday: 1954-05-02

Address: 76612 Martin Harbor, South Kelli, DE 20067

Phone: +3786501692139163

Job: Physical Therapist

Hobby: Horseback Riding, Origami, Wine Tasting, Playing Chess, Reading, Hiking, Swimming

Introduction: My name is Olivia Taylor, I am a unwavering, sincere, irreplaceable, candid, vibrant, lively, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.