header banner
Default

De analist voorspelt een waardedaling van vijftig procent van Bitcoin voor de halving


De gerenommeerde crypto-analist en YouTuber, Benjamin Cowen, uit zijn zorgen over een mogelijke prijsdaling van Bitcoin (BTC). Hij voorspelt dat de waarde mogelijk met 50% kan dalen alvorens weer te stijgen.

Gaat de Bitcoin koers crashen?

Benjamin Cowen baseert zijn voorspelling op historische data. Uit het verleden blijkt vaak dat de BTC-koers daalt in de aanloop naar een halving-evenement. De volgende halving is voorzien voor april 2024, wat suggereert dat we in de komende zes maanden een mogelijke daling kunnen verwachten. Een daling van 50% zou de Bitcoin prijs terugbrengen tot $15.000, een niveau dat lager is dan het laagste punt dat we zagen tijdens de crash van de crypto exchange FTX.

De achteruitgang in marktliquiditeit is een van de redenen voor Cowen’s bezorgdheid. Verminderde liquiditeit betekent minder actieve kopers en verkopers, wat de koop of verkoop van activa zoals Bitcoin kan beïnvloeden. Hierdoor kan een omvangrijke transactie een onevenredige invloed hebben op de marktprijs, wat leidt tot meer prijsvolatiliteit en potentiële manipulatie.

Vooraanstaand Bitcoin-advocaat, Max Keiser, ondersteunt de visie van Benjamin Cowen. Keiser is van mening dat er eerst marktonrust zal zijn alvorens de koers zich zal herstellen. Vervolgens zou de BTC-koers volgens hem kunnen stijgen tot wel $220.000.

Bitcoin stijgt door onjuiste ETF-berichtgeving

Bitcoin handelde vanochtend voor het eerst in twee weken weer boven de $28.500. Deze prijsstijging werd aangewakkerd door onjuiste berichten over de lancering van een Bitcoin Spot ETF in de VS. Ondanks dat deze informatie niet correct was, verwachten experts alsnog dat de eerste dergelijke ETF begin 2024 gelanceerd zal worden.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Lindsay Austin

Last Updated: 1698107042

Views: 881

Rating: 4.5 / 5 (87 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lindsay Austin

Birthday: 2010-05-25

Address: 1533 Ian Lodge Apt. 422, Millerberg, OK 23969

Phone: +3649885798563809

Job: IT Support Specialist

Hobby: Kite Flying, Stargazing, Surfing, Bird Watching, Crochet, Playing Piano, Running

Introduction: My name is Lindsay Austin, I am a Adventurous, daring, unguarded, priceless, important, tenacious, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.